Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict

2 januari 2019

Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict

Informatie:

Muziek: Roger Waters

Sommige dieren geluiden zijn simpel snel opgenomen teksten die Roger Waters uitspreekt, o.a. de teksten “Bring back my guitar” en “That was pretty avant-garde, wasn’t it?” en “And The wind cried back” gevolgd door “Thank You”.

In het tweede gedeelte van het nummer draagt Roger een gedicht voor.

Terug te vinden op:

Ummagumma
Works

Gesproken tekst:

Aye an’ a bit of Mackeral settler rack and ruin .. ran it doon by the haim ‘ma place well I slapped me and I slapped it doon in the side and I cried, cried, cried. The fear a fallen down taken never back the raize and then Craig Marion get out wi’ ye Claymore out mi pocket a’ ran doon, doon, doon the middin stain and beckoned the fiery whore that was followin’ round the feat. Never he cried, never shall it ye get me alive ye rotten hound of the burnie crew. Well i snatched fer the blade O my claymore cut and thrust and i fell doon before him round his feet Aye A roar he cried frae – the bottom of his heart that i would nay fall but as dead, dead as ‘a can be by his feet; de ya ken ? ..and the wind cried back

Anna aka Emily ( voormalig teamlid PFFN) heeft deze tekst helemaal uitgeplozen en vertaald, met dank ook aan FloydWaters:

vertaling door: Emily

De sleutel tot het ontcijferen van deze songtekst is het hebben van enig idee waar het verhaal om gaat. De eerste aanwijzing is het woord “Claymore” wat verwijst naar een type zwaard dat zeer populair was in Schotland rond de 16e eeuw. (zie hiernaast een plaatje van zo’n zwaard). Omdat het woord “Mary” in de tekst zit, heeft “FloydWaters” bedacht dat het misschien gerelateerd kon zijn aan de nederlaag van Mary, de koningin van de Schotten in de strijd om Langside welke plaatsvond in de 16e eeuw. Op dat moment vielen voor “FloydWaters” de puzzelstukjes op z’n plaats. Hieronder de vertaling met uitleg van “FloydWaters” alsmede mijn (Emily’s) opmerkingen met betrekking tot het vertalen naar het Nederlands.

Ja en een beetje makreel, krab (1), brandewijn (2) en angst,

En ik routeerde (3) neerwaarts bij/door het glooiend bouwland (4), geploegd en ongeploegd bouwland (5).

Wel, ik gleed uit (6) in een modderige lap(7) en ik viel hard neer (8 ) en ik werd bang (9)

En ik huilde, huilde, huilde
De angst om neer te gaan tijdens de strijd, om nooit meer op te staan (10)

En toen huilde Mary (11) en ik stopte m’n shirt tussen m’n riem (12)met een Claymore hersteld
En ik rende naar beneden, langs het smalle pad

en wenkte de vurige hoer die de strijd volgde (15)

“Nooit” huilde ik. “Nooit zal je me levend te pakken krijgen, jij rottende hond van de “Burnie Brae.” (16)

Wel, ik griste een kling en een Claymore sneed en porde

En ik viel neer voor hem, rond zijn voeten.

Ja, een schreeuw stiet hij uit vanuit de bodem van zijn hart.
Dat ik niet anders neer zou vallen dan dood, dood, dood als kan zijn bij een moedige daad, begrijp je?

En de wind huilde Mary

1) Fiddler – Violist, Vedelaar (NL). Voorheen, de best mogelijke (Engelse) vertaling voor dit woord was settler (kolonist). Het is een goede poging maar het slaat in de context van de tekst helemaal nergens op. De eerste medeklinker is absoluut een “f”. Het woord “fettler” heeft verschillende betekenissen die herkenbaar zijn in de nabijheid van het 16e eeuwse Glasgow, waarvan de meest waarschijnlijke “een part-time werker” zou zijn. Maar, het woord is vermoedelijk “Fiddler” (violist). Deze term, wanneer men die gebruikt in de context met ander zeevoedsel (Mackerel =Makreel) zou dit fiddler crabs (een wenkkrab) opleveren. Het is interessant om te weten dat het dagrantsoen van een soldaat makreel en krab bevatte.(noot: Zo zie je maar dat niet altijd alles letterlijk te vertalen is.)

2) Rack – rijstbrandewijn, etagere, hek of rooster, spannen, strekken, uitrekken, nauwer aanhalen, opwinden (NL)Dit woord heeft verscheidene betekenissen in het 16e eeuwse Schotland. Aangenomen dat dit een grote veldslag betreft de meest voor de hand liggende definitie is dan “rubble = vuil/puin of steenslag (NL) associated with battle” = puin geassocieerd met een veldslag. (Hoewel het mij in deze “opsomming logischer lijkt om hier brandewijn te gebruiken als onderdeel van het soldatenrantsoen)

3) Een gebruikelijke uitdrukking met “rut” is route en was typisch gebruikelijk in een militaire context. “Rutted” zou dan in de zin van “trekked’ gebruikt worden.(Het woord “rut” wordt vertaald uit het Engels naar hardvochtig, meedogenloos, onbarmhartig, hard. Het woord “trekked” heb ik nog niet kunnen vinden.)

4) Hade – “Haem” betekend thuis en was een mogelijke vertaling van dit woord maar het eindigt duidelijk op een “d”-klank, niet een “m”-klank. In de mijn-gebieden zoals het Langside-gebied, was een “hade” een reguliere term voor het aflopende of glooiende land of een gebied van ongeploegd land. Dit wordt duidelijker na uitleg 5).

5) Furrow –voor, geul, gleuf, groef.Tot op de dag van vandaag is er geen bevredigende interpretatie. De (Engelse) term, als je het mentaal scheidt van de “REVERB” (ik kon dit niet vertalen.), klinkt als furruh (met een rollende “r” in het midden). De vore is het groefwerk gemaakt door een ploeg en refereert, in een couplet, vaak naar geploegd land. Tezamen met “Hade” krijg je dan het plaatje, van glooiend bouwland, geploegd en ongeploegd bouwland, helder. Langside was toentertijd omgeven door glooiend bouwland! Historisch gezien zijn de troepen van Mary afgedaald van de “High Road” (hoge weg (NL)) naar Langside als zijnde een troepenmacht manoeuvre. Aldus krijg je een vertaling ongeveer als volgt:De route neerwaarts bij/door het glooiend bouwland, geploegd en ongeploegd bouwland.Wat dan wel weer logisch klinkt.

6) Slipped me – Letterlijke Nederlandse vertaling zou zijn “Ontglipte mij”. Echter, de zinsconstructie uit de 16e eeuw zou simpeler zijn: gewoon “uitglijden” of “ik gleed uit”.

7) Een “flop” is hier een oude term voor een modderige lap.

8 ) Hit down – neerkomen — Landed hard – Hard neerkomen

9, 10) “Shied” was een term betekenend “bang worden of bevreesd”. Het gehele plaatje, dan, is van iemand die glijdend en neervallend in modder (hij was immers komende vanuit de heuvels, naar beneden, door bouwland) die bang wordt, om de een of andere reden. Waarom? – Omdat neervallen in de modder hem eraan deed denken om te vallen tijdens de strijd en nooit meer op te (kunnen) staan. Dus…En ik huilde, huilde, huilde, de angst om te vallen om nooit meer op te staan. (De woorden shied, cried en rise hebben allen dezelfde klank “ai” in het Schotse accent.)

11) Sommigen hebben de volgende woorden geïnterpreteerd als zijnde “And then Craig Marion”. Anderen opperden de suggestie dat het “And then cried Mary and..”zou zijn. Deze laatste interpretatie klinkt vele malen logischer in de context van de lijnen die te volgen zijn zoals zo dadelijk duidelijk wordt. Klaarblijkelijk geeft Mary, de koningin der Schotten de strijdkreet en dan vallen de troepen aan. Dat, of de verteller roept “Mary” om zijn trouw te uiten en voor het opbouwen van moed voor de aanval.

12) Tucked up (Letterlijk: omhoog geplooid (NL)) is de term die per ongeluk vertaald als “nam dat” of “ga weg”. In de 16e eeuw, wanneer er een keuterboertje-soldaat in klederdracht – een lang bovenshirt – klaar was om aan te vallen, dan “plooide hij eerst omhoog” wat zoveel betekende als dat hij z’n losse shirt geplooid omhoog tussen z’n riem stopte om het daar te houden. Het was deze actie en het resultaat van de vouwen die aan de wieg stonden van de kilt als onderdeel van het traditionele Schotse militaire uniform.

13) About – ongeveer (NL) – Het klinkt alsof hij zegt “Claymore out and abott”. Eigenlijk was “abotte” een vervangende spelling/uitspraak voor about (ongeveer(NL)). (noot: Out and about is een uitdrukking. Het betekend zoveel als hersteld zijn.)

14) Mechyn Sty (Letterlijk: Het varkenskot van Mechyn(NL) wat dan weer nergens op slaat.) in de 16e eeuw betekende het “bescheiden weg”. De geschiedenis rapporteert dat de troepen van Mary aanvielen langs een smal pad en daarmee in de veldslag terecht kwamen. Let wel, Sty zou met het Schotse accent als Stay worden uitgesproken.

15) Historisch gezien werd Mary door haar vijanden een vurige (rood) harige prostituee genoemd omdat ze haar man verliet. Mary was daadwerkelijk aanwezig bij de strijd. (update door Daniel Masters)

16)Burnie Brae (eigennaam?) – Een “burnie” is een smalle rivier. “Brae” spreekt men uit als “Brew” (brouwen, bierbrouwen(NL)) wat misschien de reden is dat sommigen het geïnterpreteerd hebben als “Crew” (Bemanning (NL)). Een “Brae” is een helling bij een ??(crook laat zich hier niet vertalen in iets wat hierbij past.)een bochtige rivier. Raad eens? Er is een straat in het Langside gebied genaamd “Burnie Brae”. ”Burnie Brae” is een veel voorkomende plaatsnaam en straatnaam in Schotland. Of zoals Mecky’s vertaling al aangaf, zou het ook nog zo kunnen zijn dat er verwezen wordt naar het leger van Robert Burns. Misschien een hinderlaag? Ik ken de Schotse geschiedenis niet.

17)Snapped –is synoniem voor weggrissen.

18 ) Feat Deah – (Feat = prestatie(NL)) – “deah” was een veel voorkomend Schots woord wat zoveel betekende als “zinvol” of moedig. “Feat” is een daad. Dus dit betekend eigenlijk “moedige daad”. Hij zegt feitelijk zoiets als “deah” tweemaal en ik(FloydWaters) ben er nog niet uit waarom. Het klinkt alsof hij het de eerste keer verkeerd zegt en zichzelf corrigeert.

Geen reacties